O nas

Najważniejsze jest bezpieczeństwo.

Do dzisiaj w wielu miejscach wyhamowaniem wagonów zajmuje się bezpośrednio człowiek – płozowy. TDJ 302 i 302A nie wymagają
w żadnym stopniu obsługi. Jedyne działania podejmowane są w cyklicznych serwisach, co przekłada się na zwiększenie
bezpieczeństwa na torach oraz zapewnienie nieprzerwanej pracy.

Prace serwisowe są wykonywane przez naszych specjalistów i są przeprowadzane tak, aby wyłączenie z eksploatacji było minimalne (kilkugodzinne).

Kontakt

4 + 3 =